SKVL laatuyritys

SKVL on ottanut vuonna 2000 jäsenyritysten keskuudessa käyttöön laadunhallintajärjestelmän.  Laatujärjestelmän tarkoitus on ohjata ja motivoida jäsenyrityksiä ja niiden henkilökuntaa kehittämään työnsä laatua sekä täyttämään asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset ja tarpeet.

Laatukoulutuksen suorittaneiden ja SKVL:n laatujärjestelmään hyväksyttyjen yritysten tulee noudattaa laatujärjestelmän periaatteita, jotta laatupolitiikka ja sen tavoitteet toteutuvat. Laatujärjestelmässä mukana olevan yrityksen on suoritettava vähintään kahden vuoden välein yrityskohtainen auditointi sekä säännöllisin väliajoin itsearviointeja.


Ota yhteyttä